دوشنبه 4 مهر1401

امکانات، توانمندی ها و چشم اندازهای آینده

برنامه درسی روز دوشنبه 4 مهرماه1401

۲۰۲ بازديد
به نام خدا
قابل توجه دانش آموزان عزیز:

با سلام و عرض ادب و احترام،

روز شنبه مورخه 2 مهرماه1401 برنامه درسی روز دوشنبه هم از طریق مراجعه حضوری به کلاس های درسی و هم از طریق نصب در تابلو اعلانات، اطلاع رسانی گردید. با اینحال جهت مزید اطلاع، برنامه درسی روز دوشنبه(فردا) مورخه 4 مهرماه 1401 به شرح زیر به حضور محترمتان تقدیم می گردد.

با آرزوی شادکامی، سلامت و موفقیت روزافزون برای شما عزیزان.

توجه: 
1- برای هر کلاس، برنامه درسی، به ترتیب زنگ ها(زنگ های اول تا چهارم) می باشد.
2- برخی درس ها به صورت تک زنگ می باشند که حسب اعلام دفتر مدرسه و هماهنگی با دبیران محترم، به صورت زنگ کامل اجرا می شوند (به صورت یک هفته در میان).
3- برای درس های تک زنگ یک هفته در میان، برنامه درسی جداگانه ای، تنظیم و اطلاع رسانی می گردد.
4- ان شاءالله برای هفته آینده، برنامه درسی روزانه در قالب برنامه هفتگی، تنظیم و اطلاع رسانی می گردد.
5- دانش آموزان عزیز، ساعت 7:30 در محل دبیرستان، حضور یابند.

10انسانی:
1. منطق 2. تعلیمات دینی 3. فارسی 4. ریاضی و آمار/زبان خارجی

10تجربی:
1. جغرافیای عمومی 2. زیست شناسی 3. تربیت بدنی 4. تفکر و سوادرسانه

10ریاضی:
1. تفکر و سواد رسانه 2. ربان خارجی 3. جغرافیای عمومی 4. */زبان خارجی

11انسانی:
1. فارسی 2. تربیت بدنی 3. تعلیمات دینی

11تجربی:
1. زست شناسی 2. فیزیک 3. زبان خارجی 4. کارآفرینی(زیست)

11ریاضی:
1. کارآفرینی 2. تعلیمات دینی 3. فیزیک 4. فارسی

12انسانی:
1. تربیت بدنی 2. فارسی 3. زبان خارجی 4. تعلیمات دینی

12تجربی:
1. زبان خارجی 2. ریاضی 3. زیست شناسی 4. فیزیک

12ریاضی:
1. فیزیک 2. زبان خارجی