وب سایت دبیرستان امام خمینی اردستان

امکانات، توانمندی ها و چشم اندازهای آینده

برنامه امتحانات نهایی، خردادماه1400

۲ بازديد
برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه سال تحصیلی 1400-1399 را دریافت نمائید .
 

جدول منابع و مآخذ طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1400 مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها

۲ بازديد

آرشیو سوالات امتحانات نهایی

۲ بازديد

بارم بندی دروس پایه های دهم، یازدهم و دوزادهم

۲ بازديد
از صفحه ی باز شده،، به قسمت ارزشیابی دوره دوم متوسطه، مراجعه فرمائید.

برنامه امتحانات خردادماه پایه های دهم و یازدهم(ویرایش14000121)

۲ بازديد
برنامه امتحانات پایانی نوبت دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

ویژه پایه های دهم و یازدهم دبیرستان امام خمینی اردستان

با تغییرات جدید(ویرایش 14000121 )

دانلود

حذفیات کنکور1400

۲ بازديد

برنامه گردشی ویرایش 14000114

۵ بازديد

جهت دریافت برنامه گردشی ویرایش جدید(14000114) .... اینجا .... کلیک فرمائید.

برنامه هفتگی ویرایش991216

۵ بازديد
جهت دریافت برنامه هفتگی ویرایش 991216 .... اینجا ... کلیک فرمائید.

برنامه امتحانات خردادماه1400

۷ بازديد

جهت دریافت فایل مربوطه، ...  اینجا ... کلیک فرمائید.

برنامه فعالیت ها (جدید)

۶ بازديد

احتراماً،

از روز یکشنبه مورخه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ لغایت اطلاع بعدی، برنامه فعالیتهای آموزشی دبیرستان امام خمینی اردستان، به شرح زیر می باشند: