برنامه امتحانات خردادماه- غیر برنامه ای

امکانات، توانمندی ها و چشم اندازهای آینده

امتحانات خردادماه – غیر برنامه ای

۲۵ بازديد

احتراماً، نظر به اینکه هفته آخر اردیبهشت( از شنبه مورخه 25 / 2 /  لغایت پنجشنبه مورخه 31 / 2 / ) به برگزاری امتحانات پایانی2(خردادماه) برخی دروس به شرح زیر، اختصاص یافته است.  مقتضی است، دبیران محترم مربوط، در اسرع وقت، نسبت به اطلاع رسانی و هماهنگی جهت برگزاری امتحان با دانش آموزان کلاس خود، اقدام و نتیجه را به دفتر دبیرستان اعلام فرمایند.