تقویم آموزشی

امکانات، توانمندی ها و چشم اندازهای آینده

تقویم آموزشی نوبت دوم دبیرستان

۱۹ بازديد
تقویم آموزشی نوبت دوم دبیرستان امام خمینی اردستان
در سال تحصیلی 1400 - 1399

1- شروع کلاس ها در نوبت دوم:  از شنبه مورخه 4 / 11 / 99  .

*