تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621
موضوع : کنکور

ثبت نام فرهنگیان در مقطع کارشناسی ناپیوسته

ثبت نام فرهنگیان در مقطع کارشناسی ناپیوسته

( فوق دیپلم به لیسانس )در آزمون سراسری سال 1391

با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391 جهت ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان(مراکز تربیت معلم )و سایر مؤسسات آموزش عالی کشور موارد ذیل را جهت راهنمایی و سایر مراحل اجرایی فرهنگیان واجد شرایط در آزمون مذکور یادآوری می نماید .الف) ثبت نام:

آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1391 برای فرهنگیان شرایط و ضوابط ویژه ای را در نظر دارد که هر داوطلب با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون شماره یک ودو واین اطلاعیه در صورت داشتن شرایط موردنظر می تواند از تاریخ 91/3/17  لغایت 23/3/91به صورت الکترونیکی به نشانی www.sanjesh.org  اقدام نمایند .

ب ) دریافت فرم معلم

هر داوطلب باتوجه به شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه شماره یک آزمون سال 1391 و این اطلاعیه قبل از اقدام به ثبت نام اینترنتی ، ضروری است در تاریخ مورد نظر ( قبل از تاریخ17/3/91 لغایت 23/3/91                       )برای دریافت فرم معلم به امور اداری محل خدمتمراجعه نماید.

تذکر:ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان بدون فرم معلم مجاز نمی باشد .

ج) صدور فرم معلم:

امور اداری براساس شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده برای آزمون مذکور در ارتباط با صدور فرم معلم موارد ذیل را به دقت بررسی و در صورت نداشتن یکی از مواردذیل صدور آن ممنوعو وجاهت قانونی نخواهد داشت .

1- داشتن حکم کارگزینی در زمان ثبت نام (17/3/91 لغایت 23/3/91 وزمان تمدیده شده که اعلام خواهد شد )آزمایشی ، پیمانی ، رسمی

2- ارتباط مدرک قبلی با رشته تدرس یا پست مورد تصدی با رشته انتخابی کارشناسی ناپیوسته

تذکر :

ëموافقت با یک رشته تحصیلی مثال : کارشناسی دینی و عربی

ëصدور فرم معلم برای افراد قراردادی ، شرکتی ، حق التدریس و مشابه آن مجاز نمی باشد.

به عبارت دیگر این افراد نمی توانند از سهمیه جهت تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام نمایند .

ëصدور موافقت نامه (فرم معلم )فقط در زمان ثبت نام (17/3/91 لغایت 23/3/91 صدور قبل ازتاریخ 17/3/91بلامانع می باشد)انجام پذیرد. تاخیر در آن مشکلاتی را برای قبول شدگان بوجود خواهد آورد.

د ) فرهنگیان با رشته شغلی آموزگاری که مدرک تحصیلی  آنان آموزش ابتداییمی باشد فقط مجاز به شرکت در رشته تحصیلی آموزش وپرورش ابتداییمی باشند.

تذکر:سایر فرهنگیان با رشته شغلی آموزگاریکه مدرک تحصیلی آنان غیر از آموزش ابتدایی می باشد (اجتماعی ، ادبیات فارسی و ... )مجاز به ادامه تحصیل در رشته های مرتبط با مدرک کاردانی می باشند که به استناد بند 1 نامه شماره 55/710-22/8/88 وزارت متبوع مدرک آنها اعمال خواهد شد.

تنها مشکلیکه برای آنان وجود خواهد داشت اینست که برنامه آموزشی دانشگاه سه روز در هفته ارائه خواهد شدو به علت حضوری بودن دوره چنانچه تمایل به ادامه تحصیل داشته باشند باید از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

هـ ) مدیران و معاونین دوره ابتداییمی توانند در یکی از رشته های آموزش ابتدایی ، مشاوره راهنمایی تحصیلی ، امور تربیتی , عمومی و متوسطه و یا مطابق با مدرک کاردانی ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

و) شاغلین در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و هنرستان

هر یک از فرهنگیان واجد شرایط با توجه به مدرک تحصیلی ، ابلاغ تدریس تمام وقت موظف یا داشتن پست مورد تصدی در سال تحصیلی جاری و یا تعریف شده در رشته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و کارکنان کشوردریکی از رشته های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای ویژه فرهنگیان ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

ز ) مدیران و معاونین مقاطع راهنمایی و دبیرستان و هنرستان

به استناد دستورالعمل شماره 7247/610-21/9/89 وزارت متبوع می توانند در یکی از گروههای درسی 9گانه راهنمایی یا 14گانه دبیرستان و رشته های موجود در هنرستان ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

ح ( مدیران و معاونین مجتمع های آموزشیبا توجه به ابلاغ مورد نظر ( ابتدایی ، راهنمایی یا ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ) می توانند مطابق بندهای (هـ / و/ ز)ثبت نام و ادامه تحصیل نمایند.

ط ) شرایط شرکت کنندگان

فرهنگیان دارای حکم استخدام ، آزمایشی ، پیمانی و رسمیبا داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما و این اطلاعیه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان می باشند براین اساس سایر افراد مانند حق التدریس ، قراردادی ، شرکتیو ... مجاز به ثبت نام برای دانشگاه فرهنگیان نمی باشند.

ی ) بند 5 فرم معلم  از اختیارات ستاد ثبت نام اداره کل می باشد و این موضوع قابل واگذاری به ستاد آن منطقه نخواهد بود. رسیدگی به درخواست ها برای رشته های غیرمرتبط ودریافت مجوز ازاداره کل تاتاریخ 10/2/1391 امکان پذیر می باشد.. براین اساس دقت لازم در تکمیل و تایید نمون برگ معلم برای آزمون سال 1391 انجام پذیرد تخلف از آن پیگیرد قانونی خواهد داشت .

ک ) کلاس های آموزشیبه علت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که اعطای ماموریت آموزشی را ممنوع نموده است مراکز تربیت معلم برنامه درسی رشته آموزشی ابتداییرا در روزهای پنج شنبه و جمعهو سایر رشتههای تحصیلی راهنمایی را در سه روز هفته (چهارشنبه پنج شنبه جمعه یا پنج شنبه جمعه شنبه )تنظیم می نمایند و به علت اینکه دوره آموزشی به صورت حضوری تمام وقت می باشد داوطلبان نسبت به انتخاب رشته تحصیلی دقت لازم را به عمل آورند.

ل) ایثارگران معزز

چنانچه برنامه آموزشی دانشگاه حداقل دو روز کاریدر هفته به غیر از ایام تعطیل باشد ( پنج شنبه وجمعه) در موعد مقرر برابر ضوابط و مقررات مربوطه می توانند از مزایای ماموریت آموزشی استفاده نمایند.

تذکر :موارد مذکور مربوط به پذیرش در دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان می باشد و در ارتباط با قبول شدگان در سایر استانها چه از نظر کلاس های آموزشی ، انتقال محل تحصیل و... هیچگونه مسئولیتی عهده دار این اداره کل نمی باشد.

ل ) تغییراتهرگونه تغییر در سیستم ثبت نام ، دریافت کارت شرکت در آزمون ، دریافت نتایج و ... فقط از طریق سایت سنجش قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

 

اداره برنامه ریزی تامین و آموزش نیروی انسانی

اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان

 

 
منبع این مقاله : :وب سایت دبیرستان
آدرس این مطلب : http://dbremam.ir/50/ثبت-نام-فرهنگیان-در-مقطع-کارشناسی-ناپیوسته/